Byalaget arbetar för bygdens bästa!

Byalaget - en historisk institution

 

Byalagsbegreppet har sina rötter i landskapslagarna från 1200-talet. För Hälsinglands del kom Hälsingelagen 1374. Dess Byalagsbalk med 24 flockar (paragrafer) innehåller de bestämmelser som vanligen benämnas Byggningabalken och reglerar förhållandet grannar emellan. Under århundradena utbildades en byalagspraxis som för Hälsinglands del stadfästes av Kunglig Majestät i en förordning den 8 augusti 1758. I förordningens 1 § heter det

” På det att så mycket bättre ordning må uti byalagen kunna hållas skall i varje by en ålderman jämte tvenne bisittare vart tredje år igenom byamännens val tillsättas.”

Kårböle byalag, i dess nutida form, bildades och inledde sin verksamhet 1971. Bildandet sammanfaller i tiden med tillkomsten av  ”storkommunen” Ljusdal som vid kommunsammanslagningen inkorporerade Färila Landskommun. Byborna kände ett behov att stärka byns ”röst” när den kommunala makten koncentrerades ännu längre bort från Kårböle. Drivande i detta arbete med att skapa det ”moderna” byalaget var Gunnar Byström och Per-Emil Persson. När Kårböle byalag bildades fanns i hela Sverige endast ett tiotal byalag. I dag finns flera tusen byalag runt om i landet.

Aktuellt


 

 

Nationaldagsfirande den 6 juni med start vid Kårböle skans kl 13.00. Program ligger på startsidan under aktuelltKårböle byalag informerar 2016
Skrivelse till kommunen angående ev. beslut om att släcka ner vägbelysning i Kårböle
Begäran till kommunen

Kårböle Byalags styrelse


Ordförande

Stellan Fagrell  (stellan.fagrell@telia.com)

070-297 23 55

 

Sekreterare

Roland Türner (rolandturner45@gmail.com)

070-660 61 63

 

Kassör

Margaretha Rydå (mryd@gmail.com)

073-326 29 53

 

Ledamöter

Marco Hassoldt (info@wildlifesweden.se)

073-526 30 35

 

Sune Larsson (1738larsson@telia.com)

070-594 99 04

 

Sven-Göran Rystedt (rystedt@bahnhof.se)

070-623 71 22


Majvor Ardbrant

(lennartdahlstrom@telia.com)

070-687 75 27


Suppleanter

Stig Lindberg 

0651-800 86; 070-951 44 99


Thomas Olsson

(tompa_90@hotmail.com)

070-357 03 34 

                                                     

 

 

 

 

 

Projekt

 

Vindkraftsparken Kölvallen

Ungefär 20 km söder om Kårböle projekteras en stor vindkraftpark med 60-100 vindsnurror. Byggstart tidigast 2017. Om parken blir verklighet kan det innebära 10-20 årsarbeten med drift och underhåll. Dessutom tillkommer bygdemedel som syftar till att utveckla bygden. 

 

Utgrävningar av Skansen

Första grävningen gjordes i maj och den andra i augusti under ledning av arkeologer från länsmuseet. Grävningarna görs för att dels ta reda på hur soldaterna bodde under 1600-talet, dels för att ta reda på hur skansens skyddsvallar konstruerades. Med ledning av resultaten från grävningarna planerar byalaget för en rekonstruktion av en soldatkoja och en sektion av skansvallen för att öka intresset för skansen som besöksmål. Under vintern 2014 genomför Länsmuseet och byalaget ett informationsmöte om utgrävningarna på Bystugan. 

 

Restaurering av Gamla Landsvägsbron

Den gamla landsvägsbron från 1800-talet går över Kårån. Den har en Sverigeunik konstruktion  och ses som ett industriminne. Bron förstärktes med träbjälkar för 50 år sedan. Trävirket byts nu ut och bron ges åter full bärighet. Restaureringen är nu helt slutförd och bekostas i sin helhet av länsstyrelsen.

 

Fjällvägen

Projektet Fjällvägen omfattar vägsträckorna Tönnebro-Ljusdal (väg 83) och Ljusdal-Norska gränsen (väg 84) och syftar främst till vägåtgärder för att underlätta alla vägtransporter och inte minst för fjällturisterna att nå besöksmålen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Byalaget medverkar i projektet därför att trafiken på Rv 84 har mycket stor betydelse för Kårböle.

  

 

Stadgar Kårböle Byalag

Nästa styrelsemöte: 8 augusti kl 18.00 i Västigården. 


Årsplan 2016


Verksamhetsplan och budget 2016

 

Kontakta oss!

Har du frågor, synpunkter eller idéer - hör av dig!