Byalaget arbetar för bygdens bästa!

Byalaget - en historisk institution

 

Byalagsbegreppet har sina rötter i landskapslagarna från 1200-talet. För Hälsinglands del kom Hälsingelagen 1374. Dess Byalagsbalk med 24 flockar (paragrafer) innehåller de bestämmelser som vanligen benämnas Byggningabalken och reglerar förhållandet grannar emellan. Under århundradena utbildades en byalagspraxis som för Hälsinglands del stadfästes av Kunglig Majestät i en förordning den 8 augusti 1758. I förordningens 1 § heter det

” På det att så mycket bättre ordning må uti byalagen kunna hållas skall i varje by en ålderman jämte tvenne bisittare vart tredje år igenom byamännens val tillsättas.”

Kårböle byalag, i dess nutida form, bildades och inledde sin verksamhet 1971. Bildandet sammanfaller i tiden med tillkomsten av  ”storkommunen” Ljusdal som vid kommunsammanslagningen inkorporerade Färila Landskommun. Byborna kände ett behov att stärka byns ”röst” när den kommunala makten koncentrerades ännu längre bort från Kårböle. Drivande i detta arbete med att skapa det ”moderna” byalaget var Gunnar Byström och Per-Emil Persson. När Kårböle byalag bildades fanns i hela Sverige endast ett tiotal byalag. I dag finns flera tusen byalag runt om i landet.

Skrivelse till kommunen angående ev. beslut om att släcka ner vägbelysning i Kårböle
Begäran till kommunen

Kårböle Byalags styrelse


Ordförande

Stellan Fagrell  (stellan.fagrell@telia.com)

070-297 23 55

 

Sekreterare

Roland Türner (rolandturner45@gmail.com)

070-660 61 63

 

Kassör

Margaretha Rydå (mryd@gmail.com)

073-326 29 53

 

Ledamöter

 

SuneLarsson (1738larsson@telia.com)

070-594 99 04

 

Sven-Göran Rystedt (rystedt@bahnhof.se)

070-623 71 22

 

Majvor Ardbrant

(lennartdahlstrom@telia.com)

070-687 75 27


Karin Nordborg

070-692 91 12


Suppleanter

Stig Lindberg 

0651-800 86; 070-951 44 99


Thomas Olsson

(tompa_90@hotmail.com)

070-357 03 34 

                                                     

 

 

 

Stadgar Kårböle Byalag

 

Kontakta oss!

Har du frågor, synpunkter eller idéer - hör av dig!