Kårböle har ett rikt föreningslivFöreningsnytt

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Surströmmingsskiva den 17 augusti kl. 1800 vid IP. Ickemedlem betalar 50 kronor, övriga gratis! Välkomna! Dans vid IP lördagen den 20 augusti kl 1900 till Löpsjötorparns orkester. Inträde 140 kr inklusive kaffe och smörgås. Hjärtligt välkomna!

Styrketräning på IP måndagar och torsdagar kl 1800-1930. Välkomna!

*************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Våra föreningar.....

Kårböle Bystuga

Föreningen  Kårböle Bystuga bildades år 2006 med syfte att stärka gemenskapen i byn. Byborna hade då länge  saknat en samlingslokal. Bystugan drivs som idéell förening. Bystugan kan hyras för olika aktiviteter såsom festligheter, minnesstund efter begravning, möten, kursverksamhet, föreläsningar osv. Två vävstolar finns i stugan. Dessa kan användas av den som är intresserad mot självkostnadspris. Under en kortare sommarperiod är bystugan öppen med   sommarkafé och loppis.

Under november-december 2013 kommer köket genomgå en renovering varför man endast kan hyra den övre våningen denna tid.

 

Kontakt

Ordförande Margareta Molarin 070-20 40 353

För uthyrning Gittan Floman 0651-800 87

 Kårböle Inflyttarförening

KIFF

 

”KÅRBÖLE SKA SJUDA”är KIFF´s motto. Föreningen startade 2012 och är den enda i sitt slag i Sverige. Skälet till att KIFF bildades var att skapa ett gemensamt forum för att stödja nyinflyttade och att lära känna tidigare bybor och vice versa. Under de senaste fem åren har ett 30-tal personer bosatt sig permanent i Kårböle - ett befolkningstillskott på över 20 %. KIFF har öppna föreningsmöten utan krav på formalia. Såväl nyinflyttade som ”gamla” bybor är välkomna som medlemmar och till mötena. I dagsläget har KIFF ca 60 enskilda medlemmar. Föreningen har också ett 30-tal hedersmedlemmar – företag som sponsrar KIFF. Några medlemsavgifter behöver därför inte tas ut.

 

Kontakt


 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

VILDMARKSDAG  MED  FLYKTINGBARN 2015

 

Det var måndagen den 5 oktober. ”Internationella Barndagen” enligt almanackan. Dagen  passerade nog ganska obemärkt för dom flesta. Men inte i Kårböle. Här hade Kårböle Inflyttarförening i samarbete med Integrationsenheten i Ljusdals kommun ordnat en Vildmarksdag för ensamkommande flyktingbarn stationerade i Ljusdal.

 

Morgonsolen färgade Gommersberget i skarpa gula och gröna toner. Berget speglade sig i den lilla tjärnen med azurblått vatten. Inte ett moln syntes på himlen. Lite kylslaget och frostnupet men ingen is på tjärnen än. Allt var tyst och stilla. Endast några korpar kraxade på avstånd och en gräsand landade i vassen.

 

Plötsligt bröts stillheten vid Gommerstjärn av en annalkande buss. Ut ur bussen rasade 25 morgonpigga och förväntansfulla ungdomar tillsammans med 6 ledare och chefen för Integrationsenheten - Kenneth Forssell. Luften vibrerade av skratt och tillrop på olika språk. Vi från Kårböle, som redan var församlade, begrep inte mycket. Ungdomarna delades in i fyra grupper och varje grupp tilldelades två ”faddrar” från Inflyttarföreningen. Därefter följde besök vid fem förberedda ”stationer” i och kring tjärnen. Allt i syfte att stifta bekantskap med ett stycke svensk vildmark.

 

Där fanns en ”naturstig” med skyltar på de vanligaste djuren, fåglarna, fiskarna och träden. Där låg fyra kanoter vid strandkanten för att ge ungdomarna möjlighet att paddla. I roddbåtar tog man sig ut till en brygga i sjön för att fiska med kastspö. Och värden på platsen – Marco Hassoldt från Wildlife Sweden Camp Ängra – fraktade ett gäng ungdomar på motordriven flotte ut till björngömslet på andra sidan sjön. En timme disponerade varje grupp vid

respektive ”station”.

 

I centrum av aktiviterna fanns en värmande eldstad. Där grillades till lunch kyckling och hamburgare gemensamt över öppen eld. Lunchen tillhandahölls av Wärdshuset Pilgrimen i Kårböle. Värdhusvärden själv – Jim Barahimi – svarade personligen för leveransen och till mångas uppskattning agerade han också tolk på platsen.

 

Det blev en lyckad Vildmarksdag. Inget missöde inträffade, förutom en plumsning som renderade blöta byxor upp till midjan. Förhoppningsvis har närkontakten med Gommerstjärn gett ungdomarna mera kunskap om den svenska naturen.

 

Kårböle Inflyttarförening vill tacka Integrationsenheten för ett givande samarbete till gagn för ensamkommande flyktingbarn.

 

Harry Dickens

 


Vill du veta mer om KIFF- klicka på filerna nedan

Julbrev 2015

   

 Kårböle Idrottsförening, KIF

 

Som medlem är du välkommen att delta i KIFs aktiviteter, motionslotteri m.m. I ditt medlemskap ingår möjligheten att använda idrottsplatsen, IP – en plats för boule, brännboll, spontanidrott, motion, dans och fest.

Du kan som medlem hyra hela IP till förmånligt pris. KIF ansvarar i nära samarbete med pensionärsföreningen för att IP är i gott skick. Aktiva pensionärer och medlemmar i Kårböle fixar fest både helg och vardag. Passa på att delta i någon av alla aktiviteter. Intill IP hittar du vårt 2,3 km långa elljusspår.

 

Vill du vara med och bidra till Kårböles aktiva fritid?

 

Bli medlem!  Kontakta oss i styrelsen:

Håkan:  070-6869981, Bettan: 073-0433167,Birgitta: 0706455255, Sune:0705949904

Markus: 076-7634648

 

Bildbeskrivning

 

Kårböle Pensionärsförening    

(KPF)

 

 

Kårböle pensionärsförening blev fristående förening 2012, då vi lämnade riksorganisationen SPF. KPF anordnar en hel del aktiviteter under året. På sommaren dansar vi på vår trevliga dansbana vid idrottsplatsen och varje vecka spelar vi boule. Sommartid ordnar vi också en kolbulledag  och på våren grillar vi korv vid Flarkenkåtan. På vintern spelar vi bingo i Bystugan, ser på film och  framåt jul äter vi jultallrik. Varje år anordas också någon resa, sist var vi vid Dödafallet i Jämtland.

Alla kan vara medlem i föreningen, man behöver alltså inte vara pensionär. För närvarande är vi ca 65 medlemmar. Medlemsavgiften är endast 150 kronor. Välkommen till vår gemenskap!

 

Kontakt

Ordförande John Bågedahl 070-559 47 30

Sekreterare Östen Snorring  0651 -830 16 snorring@bahnhof.se

 

 

Kårböle Skoter- och
Fiskevårdsområdesförening


Välkommen till Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening med naturen, skoterleder och fisket inpå knutarna. Vår fiskeförening är i dag en anrik förening som bildades redan 1944 och består av 1.158 ha goda fiskevatten inom Kårböle, Kårböleskog, Högbrand och Karlstrands fiskevårdsområde. Tillsammans med Kårböle Skoterklubb har vi sedan 2009 slagit i hop våra respektive organisationer till en enhet för fiske- och skoterverksamheten. Inom vårt område erbjuder vi Dig en tur på våra fina skoterleder och ett varierande fiske i våra sjöar och tjärnar. Vi har många åar  och bäckar med strömmande vatten som inbjuder till en spännande fiskeupplevelse i en naturskön och rogivande natur. Här kan Du stanna till vid den fagra älven Ljusnan som ringlar sig genom området eller fånga en harr eller öring i den brusande Ängraån. Varför inte smyga på bäcköringen en fin sommarkväll. Vi har även fina fiskevatten för både gädda och abborre. Vid flera av våra fiskevatten finns bryggor, vindskydd och eldstäder.

 

Kontakt

Birgitta Dahlström, mobil 070 - 526 30 35

Ove Larsson, mobil   070 - 266 02 09

 

 

Kårböle fiskevårdsområde Regler och Avgifter


 

Kårböle Viltvårdsområde

VVO

 

Ett VVO är en sammanslutning av fastigheter, fastställd av länsstyrelsen,med syfte att bättre samordna jakten och att över ett större område befrämja jakt och viltvård.
En av de viktigaste målsättningarna med ett VVO är att samordna älgjakten, med syfte att få en mer målinriktad avskjutning, och på längre sikt en bättre älgstam. Kårböle VVO har 50 jägare varav de flesta har någon anknytning till Kårböle. De flesta jaktdagarna ägnas åt älgjakten som startar i oktober. Älgjakten är organiserad i två jaktlag som ansvarar för varsin del av marken. De senaste åren har även en gemensam björnjakt hållits i augusti och totalt har 4 björnar fallit inom VVOt. Småviltsjakten ägnas främst åt skogsfågel och hare.

 

Kontakt
Ordförande Rickard Åhlund, Backen, tel 070-5272482, rickard.ahlund@telia.com 


 

Läs mer......

 

 

Kårböle Viltvårdsområde

Sök Bygdemedel!

Vattenregleringsföretagen är enligt lag skyldiga att avsätta pengar till den bygd som drabbas av regleringen. Pengarna sätts in på  en fond som förvaltas av länsstyrelsen. För Kårbölebygden heter fonden Sveg-Laforsens regleringsfond. Den delar  årligen ut cirka 180 000 kronor. Såväl enskilda personer som föreningar kan söka pengar för olika ändamål, För 2013 har Byalaget fått pengar för utgrävning i Kårböle Skans, Bystugeföreningen har fått pengar för upprustning av Bystugans kök och Skoter/Fiskevårdsområdesförengen har fått pengar för anskaffning av infotavla mm.

Ansökan gör hos Länsstyrelsen i Gävleborg senast den
31 januari varje år. Använd blanketten ANSÖKAN  OM BYGDEMEDEL som du hittar på länsstyrelsens hemsida.

 

 

 

Vill din förening informera om möten eller aktuella händelser under  rubriken Föreningsnytt? Använd formuläret nedan!